socket_set_timeout

(PHP 4 )

socket_set_timeout -- Adott socket időtúllépési periódusának állítása

Leírás

bool socket_set_timeout ( int socket azonosító, int másodpercek, int ezredmásodpercek)

A socket azonosító paraméterben azonosított socket időtúllépési tartamát adhatjuk meg vele, melyek értékét a másodpercek, valamint az ezredmásodpercek paraméterben adhatunk meg.

Példa 1. socket_set_timeout() Example

<?php
$fp = fsockopen("www.php.net", 80);
if(!$fp) {
  echo "Nem sikerült a webhely megnyitása\n";
} else {
  fputs($fp,"GET / HTTP/1.0\n\n");
  $start = time();
  socket_set_timeout($fp, 2);
  $res = fread($fp, 2000);
  var_dump(socket_get_status($fp));
  fclose($fp);
  print $res;
}
?>

E függvény korábbi neve set_socket_timeout() volt, annak használata nem javallott.

Lásd még: fsockopen() és fopen()!