socket_connect

(PHP 4 >= 4.1.0)

socket_connect -- Initiates a connection on a socket

Description

bool socket_connect ( resource socket, string address [, int port])

Figyelem

Ez a függvény KÍSÉRLETI JELLEGGEL MŰKÖDIK. A függvény működése, neve, bármi amit a függévénnyel kapcsolatban dokumentáltunk megváltozhat egy későbbi PHP kiadásban minden figyelmeztetés nélkül. Ezt a függvényt csak a saját felelősségedre használd!

Initiates a connection using the socket resource socket, which must be a valid socket resource created with socket_create().

The address parameter is either an IP address in dotted-quad notation (e.g. 127.0.0.1), if the socket is of the AF_INET family; or the pathname of a Unix-domain socket, if the socket family is AF_UNIX.

The port parameter is only used when connecting to an AF_INET socket, and designates the port on the remote host to which a connection should be made.

Siker esetén TRUE értékkel tér vissza, ellenkező esetben FALSE értéket ad. The error code can be retrieved with socket_last_error(). This code may be passed to socket_strerror() to get a textual explanation of the error.

See also socket_bind(), socket_listen(), socket_create(), socket_last_error() and socket_strerror().