readline_info

(PHP 4 )

readline_info -- Lekér/beállít egy belső readline változót

Leírás

mixed readline_info ( [string varname [, string newvalue]])

Ha paraméter nélkül hívod, visszaadja az összes readline beállítás tömbjét. Az elemek a következő indexeket kapják: done, end, erase_empty_line, library_version, line_buffer, mark, pending_input, point, prompt, readline_name, és terminal_name.

Ha egy paramétert adsz át, a megadott beállítás értékét adja vissza. Ha két paramétert adsz át, a beállítás a megadott értékre változik.