Ora_Numcols

(PHP 3, PHP 4 )

Ora_Numcols -- Az oszlopok száma egy eredménytáblában

Leírás

int ora_numcols ( int cursor_ind)

Az ora_numcols() visszaadja az eredméyntáblában lévő oszlopok számát. Értelmes eredményt csak egy parse/exec/fetch függvényhívási sorozat után ad.

Lásd még az ora_parse(), ora_exec(), ora_fetch() és ora_do() függvényeket.