Ora_ColumnType

(PHP 3, PHP 4 )

Ora_ColumnType -- Oracle eredményoszlop típusát adja vissza

Leírás

string Ora_ColumnType ( int cursor, int column)

Visszaadja a column mező/oszlop Oracle adattípusát, amelyen a cursor kurzor áll. Az első oszlop sorszáma a nulla. A visszaadott típus a következők valamelyike lesz:

"VARCHAR2"
"VARCHAR"
"CHAR"
"NUMBER"
"LONG"
"LONG RAW"
"ROWID"
"DATE"
"kurzor"