OCILogon

(PHP 3>= 3.0.4, PHP 4 )

OCILogon -- Oracle adatbázis kapcsolat létesítése

Leírás

int OCILogon ( string username, string password [, string db])

Az OCILogon() egy kapcsolat azonosítóval tér vissza, amire a legtöbb OCI hívásban szükséged lesz. Az opcionális harmadik paraméter vagy a helyi Oracle példány nevét adja meg, vagy egy tnsnames.ora bejegyzést, amihez csatlakozni szeretnél. Ha nem adod meg ezt a paramétert, a PHP az ORACLE_SID (Oracle példány) vagy a TWO_TASK (tnsnames.ora) környezeti változókat használja, hogy eldöntse melyik adatbázishoz kell csatlakozni.

Az OCILogon() által visszaadott kapcsolatot az aktuális oldalon megosztva használja a PHP. Ez azt jelenti, hogy a tranzakciók végrehjatása vagy visszavonása minden nyitott tranzakcióra vonatkozik az adott oldalon, még akkor is, ha több adatbázis kapcsolattal is rendelkezel.

Ez a példa bemutatja a kapcsolatok megosztását.

Példa 1. OCILogon

<?php
print "<HTML><PRE>";
$db = "";

$c1 = ocilogon("scott","tiger",$db);
$c2 = ocilogon("scott","tiger",$db);

function create_table($conn)
{ $stmt = ociparse($conn,"create table scott.hello (proba varchar2(64))");
 ociexecute($stmt);
 echo $conn." tábla létrehozva\n\n";
}

function drop_table($conn)
{ $stmt = ociparse($conn,"drop table scott.hello");
 ociexecute($stmt);
 echo $conn." tábla törölve\n\n";
}

function insert_data($conn)
{ $stmt = ociparse($conn,"insert into scott.hello
      values('$conn' || ' ' || to_char(sysdate,'DD-MON-YY HH24:MI:SS'))");
 ociexecute($stmt,OCI_DEFAULT);
 echo $conn." beillesztés végrehajtva\n\n";
}

function delete_data($conn)
{ $stmt = ociparse($conn,"delete from scott.hello");
 ociexecute($stmt,OCI_DEFAULT);
 echo $conn." törlés végrehajtva\n\n";
}

function commit($conn)
{ ocicommit($conn);
 echo $conn." tranzakció végrehajtva\n\n";
}

function rollback($conn)
{ ocirollback($conn);
 echo $conn." tranzakció visszavonva\n\n";
}

function select_data($conn)
{ $stmt = ociparse($conn,"select * from scott.hello");
 ociexecute($stmt,OCI_DEFAULT);
 echo $conn."----select végrehajtása\n\n";
 while (ocifetch($stmt))
  echo $conn." <".ociresult($stmt,"PROBA").">\n\n";
 echo $conn."----kész\n\n";
}

create_table($c1);
insert_data($c1);  // Új sor beillesztése c1 felhasználásával
insert_data($c2);  // Új sor beillesztése c2 felhasználásával

select_data($c1);  // Mindkét insert eredményét megkapjuk
select_data($c2);  

rollback($c1);   // Visszavonjuk a c1-en végzett műveletet

select_data($c1);  // Mindkét műveletet visszavontuk
select_data($c2);  

insert_data($c2);  // Sor beillesztése c2-vel
commit($c2);    // Tranzakció végrehajtása c2-vel

select_data($c1);  // A c2 beillesztés eredményét visszakapjuk

delete_data($c1);  // A c1-el töröljük a sorokat
select_data($c1);  // Egy sor sincs
select_data($c2);  // Egy sor sincs
commit($c1);    // A c1-el végrehajtjuk a tranzakciót

select_data($c1);  // Egy sor sincs
select_data($c2);  // Egy sor sincs

drop_table($c1);
print "</PRE></HTML>";
?>

Lásd még OCIPLogon() és OCINLogon().