mysql_tablename

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_tablename -- Egy tábla nevével tér vissza

Leírás

string mysql_tablename ( resource result, int i)

A mysql_tablename() függvény veszi a mysql_list_tables() függvény által visszaadott eredmény-mutatót és egy indexet, majd megmondja az oszlophoz tartozó tábla nevét. A mysql_num_rows() függvény használható arra, hogy megmondja hány tábla van az eredményhalmazban.

Példa 1. Mysql_tablename() példa

<?php
mysql_connect ("localhost:3306");
$eredmeny = mysql_list_tables ("wisconsin");
$i = 0;
while ($i < mysql_num_rows ($eredmeny)) {
    $tb_nevek[$i] = mysql_tablename ($eredmeny, $i);
    echo $tb_nevek[$i] . "<BR>";
    $i++;
}
?>