mysql_pconnect

(PHP 3, PHP 4 )

mysql_pconnect --  Perzisztens kapcsolatot nyit meg a MySQL szerverhez

Leírás

resource mysql_pconnect ( [string server [, string username [, string password]]])

Visszatérési értéke: Egy pozitív MySQL perzisztens kapcsolatazonosító siker esetén, vagy FALSE, ha hiba történt.

A mysql_pconnect() függvény létrehoz egy kapcsolatot a MySQL szerverhez. Az elhagyott paraméterek az alábbi értékeket veszik fel: server = 'localhost:3306', username = annak a felhasználónak a neve, akié a szerver folyamat és végül: password = üres jelszó.

A server karakterlánc a port számát is tartalmazhatja; pl.: "hostname:port" vagy a socket teljes elérési útvonalát pl.: ":/path/to/socket". Ez persze csak a helyi gépen működik.

Megjegyzés: A ":port" használata a 3.0B4-es verzió óta lehetséges.

A ":/path/to/socket" forma használata a 3.0.10-es verzió óta támogatott.

A mysql_pconnect() függvény a mysql_connect() függvényhez hasonlóan működik, csupán két nagyobb különbség van:

Először is, a kapcsolat felvételekor a függvény először megpróbál egy (perzisztens) kapcsolatot találni, amely már nyitva van arra a hostra ugyanazzal a név/jelszó párossal. Ha talál ilyet, akkor ennek a kapocsnak az azonosítóját adja vissza és nem nyit újat.

Másodszor pedig a kapcsolat az SQL szerverhez nem kerül bezárásra, amikor a php program véget ér, hanem megmarad későbbi felhasználásra. (A mysql_close() függvény nem fogja neked lezárni a mysql_pconnect() függvénnyel megnyitott kapcsolatokat).

Az ilyen típusú kapcsolatot ezért hívják 'perzisztensnek'.

Megjegyzés: Ügyelj rá, hogy ezek a fajta kapcsolatok csak a PHP betölthető modulos változatában működnek. Lást a Perzisztens Adatbázis Kapcsolatok fejezetet további információkért!