microtime

(PHP 3, PHP 4 )

microtime --  Az aktuális UNIX időbélyeget állítja elő mikroszekundumban

Leírás

string microtime ( void)

Visszatér egy stringgel, melynek formája "msec sec", ahol sec az Unix Epoch (0:00:00 January 1, 1970 GMT) óta eltelt másodpercek száma, és msec a mikroszekundumok száma. Ez a függvény csak olyan operációs rendszereken elérhető, amely támogatja a gettimeofday() rendszerhívást.

Mindkét részt másodpercben kapod meg.

Példa 1. microtime() example

function getmicrotime(){
    list($usec, $sec) = explode(" ",microtime());
    return ((float)$usec + (float)$sec);
    }

$time_start = getmicrotime();

for ($i=0; $i < 1000; $i++){
  // helyben járunk 1000-szer
}

$time_end = getmicrotime();
$time = $time_end - $time_start;

echo "Helyben jártunk $time másodpercig";

Lásd még time() függvényt.