mb_ereg_search

(PHP 4 >= 4.2.0)

mb_ereg_search --  Multibyte regular expression match for predefined multibyte string

Description

bool mb_ereg_search ( [string pattern [, string option]])

Figyelem

Ez a függvény KÍSÉRLETI JELLEGGEL MŰKÖDIK. A függvény működése, neve, bármi amit a függévénnyel kapcsolatban dokumentáltunk megváltozhat egy későbbi PHP kiadásban minden figyelmeztetés nélkül. Ezt a függvényt csak a saját felelősségedre használd!

mb_ereg_search() returns TRUE if the multibyte string matches with the regular expression, FALSE for otherwise. The string for matching is set by mb_ereg_search_init(). If pattern is not specified, the previous one is used.

The internal encoding or the character encoding specified in mb_regex_encoding() will be used as character encoding.

Megjegyzés: This function is supported in PHP 4.2.0 or higher.

See also: mb_regex_encoding(), mb_ereg_search_init().