is_nan

(PHP 4 >= 4.2.0)

is_nan -- 

Leírás

bool is_nan ( float val)

TRUE-val tér vissza, ha val nem szám, mint pl. a acos(1.01) eredménye.

Megjegyzés: Az előző példából láthatóan ez akkor fordulhat elő, ha például valamilyen matematikai műveletnek értelmezési tartományán kívüli értéket adunk át, pl. arkusza csak -1 és +1 közé eső számoknak lehet.