ImagePolygon

(PHP 3, PHP 4 )

ImagePolygon -- Sokszöget rajzol

Leírás

int imagepolygon ( int im, array points, int num_points, int col)

Az ImagePolygon() függvény az id azonosítójú képre egy sokszöget rajzol. A Points tömb tartalmazza a sokszög csúcsait a következőképp: points[0] = x0, points[1] = y0, points[2] = x1, points[3] = y1, stb. A Num_points adja meg a csúcspontok számát.

Lásd még az imagecreate() függvényt!