ImageFilledPolygon

(PHP 3, PHP 4 )

ImageFilledPolygon -- Kitöltött sokszöget rajzol

Leírás

int imagefilledpolygon ( int im, array points, int num_points, int col)

Az ImageFilledPolygon() függvény az im képre egy kitöltött sokszöget rajzol. A points egy PHP tömb, amely a sokszög csúcspontjait tartalmazza. Például: points[0] = x0, points[1] = y0, points[2] = x1, points[3] = y1, stb. Num_points a sokszög csúcsainak száma.