ImageColorsForIndex

(PHP 3, PHP 4 )

ImageColorsForIndex -- Adott indexű szín RGB komponensei

Leírás

array imagecolorsforindex ( int im, int index)

Egy asszociatív tömbbel tér vissza, mely az adott indexű paletta vörös, zöld és kék komponenseit tartalmazza.

Lásd még a imagecolorat() és imagecolorexact() függvényeket.