ImageColorClosest

(PHP 3, PHP 4 )

ImageColorClosest --  Az adott színhez legközelebb álló szín indexét adja vissza

Leírás

int imagecolorclosest ( int im, int red, int green, int blue)

A kép palettájának azon indexét adja vissza, amely a paraméterekben megadott RGB értékhez a "legközelebb" van.

A "távolság" a kívánt szín és a többi palettaszín között úgy kerül meghatározásra, mintha a színek RGB komponensét egy háromdimenziós térben ábrázolnánk, s a köztük levő távolságot mérnénk.

Lásd még a imagecolorexact() függvényt.