hexdec

(PHP 3, PHP 4 )

hexdec -- tizenhatos számrendszerből tízesbe vált át

Leírás

int hexdec ( string hex_string)

A tizenhatos számrendszerbeli hex_string tízes számrendszerbeli megfelelőjével tér vissza. A legnagyobb átváltható szám a 7fffffff, azaz 2147483647 (tízes számrendszerben).

A hexdec() a hex_string nem hexadecimális karaktereit 0-ra cseréli, és minden baloldali nullát figyelmen kívül hagy, de a jobboldaliak beszámítanak az eredménybe.

Példa 1. hexdec() példa

var_dump(hexdec("hee"));
var_dump(hexdec("ee"));
// mindkettő: int(238)

var_dump(hexdec("az"));
var_dump(hexdec("a0"));
// mindkettő: int(160)

Lásd még: dechex()!