get_object_vars

(PHP 4 )

get_object_vars -- Objektumtulajdonságok asszociatív tömbjével tér vissza

Leírás

array get_object_vars ( object obj)

Ez a függvény az obj paraméterben átadott objektumban definiált tulajdonságokat (tagváltozókat) és értékeiket adja vissza egy asszociatív tömbben. Az obj típusát jelentő osztályban deklarált, de kezdőérték nélküli tagváltozókat nem adja vissza a függvény.

Példa 1. get_object_vars() használata

<?php
class Pont2D {
  var $x, $y;
  var $cimke;

  function Pont2D($x, $y) {
    $this->x = $x;
    $this->y = $y;
  }

  function Cimkez($cimke) {
    $this->cimke = $cimke;
  }

  function holaPont() {
    return array("x" => $this->x,
           "y" => $this->y,
           "cimke" => $this->cimke);
  }
}

// $cimke deklarálva van, de nincs érték hozzárendelve
$p1 = new Pont2D(1.233, 3.445);
print_r(get_object_vars($p1));

$p1->Cimkez("pont #1");
print_r(get_object_vars($p1));

?>
A fenti program a következőt írja ki:
Array
 (
   [x] => 1.233
   [y] => 3.445
 )

 Array
 (
   [x] => 1.233
   [y] => 3.445
   [cimke] => pont #1
 )

Lásd még: get_class_methods() és get_class_vars()!