cpdf_translate

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 )

cpdf_translate -- Beállítja a koordinátarendszer kezdőpontját

Leírás

void cpdf_translate ( int pdf document, double x-koor, double y-koor, int mode)

A cpdf_translate() függvény az kordinátarendszer kezdőpontját a (x-koor, y-koor) pontba helyezi.

Az utolsó elhagyható paraméter megadja a hosszúsági egységet. Ha ez 0 vagy el van hagyva, az alapértelmezett érték az oldal számára meghatározott érték. Egyébként a koordinátákat postscript pontok szerint veszi figyelembe.