cpdf_show_xy

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 )

cpdf_show_xy -- Szöveget helyez adott pozícióba

Leírás

void cpdf_show_xy ( int pdf document, string text, double x-koor, double y-koor, int mode)

A cpdf_show_xy() függvény a text stringben megadott szöveget az (x-koor, y-koor). kordinátájú pontba helyezi. Az utolsó elhagyható paraméter meghatározza az egységet. Ha ez 0 vagy nem szerepel, az alapértelmezett érték az oldal számára meghatározott. A koordinátákat postcript pontok szerint veszi figyelembe, az aktuális unit beállítástól függetlenül.

Megjegyzés: A cpdf_show_xy() függvény megegyezik a cpdf_text() függvénnyel az elhagyható paraméterektől eltekintve.

Lásd még: cpdf_text().