cpdf_place_inline_image

(PHP 3>= 3.0.9, PHP 4 )

cpdf_place_inline_image -- Képet helyez el az oldalon

Leírás

void cpdf_place_inline_image ( int pdf document, int image, double x-koor, double y-koor, double angle, double width, double height, int mode)

A cpdf_place_inline_image() függvény egy php képfüggvényekkel készített képet helyez el az oldalon az (x-koor, y-koor) pontban. A kép ezzel egyidőben méretezhető.

Az utolsó elhagyható paraméter megadja a hosszúsági egységet. Ha ez 0 vagy el van hagyva, az alapértelmezett érték az oldal számára meghatározott érték. Egyébként a koordinátákat postcript pontok szerint veszi figyelembe.

Lásd még: cpdf_import_jpeg(),