cpdf_arc

(PHP 3>= 3.0.8, PHP 4 )

cpdf_arc -- Ívet rajzol

Leírás

void cpdf_arc ( int pdf document, double x-koor, double y-koor, double radius, double start, double end, int mode)

A cpdf_arc() függvény ívet rajzol az (x-koor, y-koor) középpont köré radius sugárral, start kezdőszögtől end végszögig.

Az utolsó elhagyható paraméter megadja a hosszúsági egységet. Ha ez 0 vagy el van hagyva, az alapértelmezett érték az oldal számára meghatározott érték. Egyébként a koordinátákat postcript pontok szerint veszi figyelembe.

Lásd még: cpdf_circle().