com_set

(PHP 3>= 3.0.3, PHP 4 >= 4.0.5)

com_set -- Értéket ad COM komponenes egy tulajdonságának

Leírás

void com_set ( resource com_object, string property, mixed value)

Beállítja a com_object COM komponenes property tulajdonságának értékét. TRUE értékkel tér vissza siker esetén, FLASE értékkel, ha hiba történt.