com_load

(PHP 3>= 3.0.3)

com_load -- Létrehoz egy új referenciát egy COM komponensre

Leírás

string com_load ( string module name [, string server name])

A com_load() egy új COM komponenst hoz létre, egy erre hivatkozó referenciát ad vissza. FALSE értékkel tér vissza hiba esetén.