bzread

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzread -- Bináris bzip2 fájlokat olvas

Leírás

string bzread ( int bz [, int length])

A bzread() függvény beolvas length hosszúságú bájtot a bz paraméterben megadott bzip2 fájl mutatóból (file pointer). Addig olvas, amíg a length paraméternek megfelelő (tömörítetlen!) mennyiségű bájtot beolvassa vagy a fájlvég-jelet (EOF) eléri; már amelyik előbb bekövetkezik. Ha az elhagyható length paramétert nem állítottuk be, akkor a bzread() függvény 1024 (tömörítetlen) bájtot olvas egyszerre.

Példa 1. bzread() Példa

<?php
$bz = bzopen("/tmp/foo.bz2", "r");
$str = bzread($bz, 2048);
print( $str );
?>

Lásd még: bzwrite() és bzopen()!