bzcompress

(PHP 4 >= 4.0.4)

bzcompress -- bzip2 algoritmus szerint tömörít egy jelsorozatot

Leírás

string bzcompress ( string source [, int blocksize [, int workfactor]])

A bzcompress() függvény tömöríti a source paraméterben megadott forrásfájlt és visszatér ennek bzip2-ben tömörített változatával.

Az elhagyható blocksize paraméterrel meghatározhatjuk a tömörítéshez használt blokkméretet, 1 és 9 között. A 9 adja a legjobb tömörítést, de ez a leginkább erőforrás-igényesebb is. A blocksize paraméter alpértelmezett értéke: 4.

A szintén elhagyható workfactor paraméter a tömörítési fázisok viselkedését befolyásolja, hogyan viselkedjenek a legrosszabb esetben, vagyis amikor temérdek ismétlődő adat követi egymást. Az értéke 0 és 250 között lehet, a 250 és a 0 különleges esetekben használatos, míg a 30 az alapértelmezett érték. A workfactor paramétertől függetlneül, a generált kimenet ugyanaz lesz.

Példa 1. bzcompress() Példa

<?php
$str = "minta adat";
$bzstr = bzcompress($str, 9);
print( $bzstr );
?>

Lásd még: bzdecompress()!