bcpow

(PHP 3, PHP 4 )

bcpow --  Egy tetszőleges pontosságú számot egy másik hatványára emel

Leírás

string bcpow ( string x, string y [, int scale])

Kiszámítja x szám y. hatványát. Az elhagyható scale paraméter beállítja az eredményben a tizedes pont utáni számjegyek számát.

Lásd még: bcsqrt()!