ascii2ebcdic

(PHP 3>= 3.0.17)

ascii2ebcdic -- Átalakít egy stringet ASCII-ből EBCDIC-be

Leírás

int ascii2ebcdic ( string ascii_str)

Az ascii2ebcdic() egy Apache-specifikus függvény, és csak EBCDIC alapú operációs rendszereken érhető el (OS/390, BS2000). Egy ASCII kódolt ascii_str szöveget alakít át az annak megfelelő EBCDIC reprezentációvá (binary safe módon). Visszatérési értéke az eredmény.

Lásd még az ellentétes funkciót betöltő ebcdic2ascii() függvényt.