array_reduce

(PHP 4 >= 4.0.5)

array_reduce --  elemi értékre csökkenti a tömböt tetszőleges függvény meghívásával

Leírás

mixed array_reduce ( array input, mixed callback [, int initial])

Az array_reduce() ismétlődve meghívja a callback függvényt paraméterként az input tömb elemeivel, hogy végül egy elemi értékké alakítsa át a tömböt. Az elhagyható intial megadásával beállítható egy tetszőleges kezdő érték a folyamat legelején. Ha üres a tömb, akkor ez lesz a visszadott érték is.

Példa 1. array_reduce() példa

function rsum($v, $w) {
    $v += $w;
    return $v;
}

function rmul($v, $w) {
    $v *= $w;
    return $v;
}

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$x = array();
$b = array_reduce($a, "rsum");
$c = array_reduce($a, "rmul", 10);
$d = array_reduce($x, "rsum", 1);

Ennek eredménye: $b = 15, $c = 1200 (= 1*2*3*4*5*10) és $d = 1.

Lásd még: array_filter() és array_map()!