dir

(PHP 3, PHP 4 )

dir -- Könyvtár osztály

Leírás

object dir ( string directory)

Ez egy majdnem-objektum-orientált eljárás könyvtár listázásra. A megadott directory paraméter által meghatározott könyvtárat megnyitja. Ha a könyvtár megnyílt, a visszaadott objektum két tulajdonsága érhető el. A handle tulajdonság más könyvtárkezelő függvényekkel (mint pl. a readdir(), rewinddir() vagy a closedir()) való használatra szolgál. A path tulajdonság tartalmazza a könyvtár elérési útját. Három metódust alkalmazhatunk: read, rewind és close.

Példa 1. dir() példa

$d = dir("/etc");
echo "Handle: ".$d->handle."<br>\n";
echo "Path: ".$d->path."<br>\n";
while ($entry = $d->read()) {
    echo $entry."<br>\n";
}
$d->close();