Nyolcadik lecke

Verzió: 1.0

Keresés szövegfájlokban

A legeslegfontosabb szűrő a grep, a Unix parancsok népszerűségi listáján mindjárt az ls után következik. A grep arra való, hogy segítségével megadott feltételeknek eleget tevő szavakat tartalmazó sorokat keressünk a szövegfájlokban. A szövegfájlokról annyit kell tudnunk, hogy sorokból állnak, a sorok pedig szavakból vagy más néven mezőkből. A sorok végén sorvége jel van, a szavakat (mezőket) pedig szóközök választják el egymástól.

A grep kimenetén kiírja az összes "találatot" - vagyis azokat a sorokat, amelyek tartalmaznak legalább egy, a feltételt kielégítő szót. A szintaxis nagyon egyszerű, meg kell adni, hogy mit hol keressen:

grep mit_keressen hol_keresse
Például: barátaink és üzletfeleink nevet és e-mail címét egy .addressbook nevű szöveges fájlban tartjuk, és szeretnénk megnézni Kovacs nevű barátunk (vagy üzletfelünk) e-mail címét. A megoldás: "kigrepeljük" a szövegfájlból azokat a sorokat, amelyekben előfordul a "Kovacs" név.
orlando% grep Kovacs .addressbook
Kovacs Istvan pistike@badguys.hell.gov
Kovacsuzem h06789@kalapacs.uzem.com
orlando%
A nagy kezdőbetűs Kovacs - a Unixtól megszokott módon - nem azonos a nemecsekernős kovacs névvel. Ha azt szeretnénk, hogy a grep a keresés során ne különböztesse meg a kis- és nagybetűket, akkor a -i kapcsolót kell használnunk. A kapcsolókat a parancssorban az első argumentum (keresési minta) előtt kell megadni. A fenti példában a grep két sort írt ki, hiszen a "Kovacs" szó a "Kovacsuzem"-nek is része. Ha ezt el akarjuk kerülni, mert azt akarjuk, hogy a grep csak a teljes szavakat találja meg, akkor használjuk előszeretettel a -x kapcsolót.

Két további hasznos kapcsoló: az egyik (-n) hatására a grep a megtalált sorok elé kiírja a sorszámot is, a másikkal (-v) pedig fordított működésre lehet kapcsolni. Ilyenkor azokat a sorokat írja ki, amelyek NEM tartalmazzák a megadott mintát, a többit pedig lenyeli.

orlando% w | grep -v gyevi_biro
A fenti példa kilistázza az összes bejelentkezett felhasználót (w parancs), kivéve a gyevi_biro-t. A példán az is látszik, hogyan használhatjuk a grepet egy másik parancs kimenetének megszűrésére.

A hol_keresse mezőben használhatjuk a *, ?, stb karaktereket, azaz a grep több fájlban is kutathat a feltételnek megfelelő sorok után. A félreértések elkerülése végett a sorok elé kiírja azt is, hogy melyik fájlban találta őket. (Vigyázat! A grep nem rekurzív, tehát nem nézi meg azokat a fájlokat, amelyek a megadott könyvtárból nyíló alkönyvtárakban vannak.)

Reguláris kifejezések

Jó, jó, de hogy kell leírni azokat a bizonyos "megadott feltételek"-et, amelyek alapján a grep a keresést végzi? A Unix tervezői erre a célra alkották meg a reguláris kifejezéseket (regular expressions).

A dolog nagyon hasonló a * és ? karaktereket tartalmazó fájlnevekhez. A reguláris kifejezés egy olyan különleges karaktersorozat, amit a grep (és számos más) parancs mintaként értelmez. Ha egy szó megfelel a mintának, azt mondjuk rá, hogy "illeszkedik a reguláris kifejezésre".

A legegyszerűbb eset, mikor a reguláris kifejezés nem tartalmaz semmilyen speciális karaktert. Az ilyen kifejezés csak önmagára illeszkedik. Vegyük példaként Csocsi és Vonyi egyik hal(l)hatatlan kétsorosát:

Romeo Julian topreng:
Fivere venne csak zokon a romancot!
Leverne rolam e rokon a zomancot.
Ezek után a
orlando% grep zokon romeo
Csak az első sort találja meg. Az alábbi parancs viszont mindkét sort kiírja:
orlando% grep '[zr]okon' romeo
mert a [zr]okon reguláris kifejezésre mind a rokon, mint a zokon szó illeszkedik. Ezek után lássuk, milyen feltételek szerepelhetnek a reguláris kifejezésekben:
c
Bármely közönséges karakter illeszkedik saját magára.

\c
Kikapcsolja a c speciális karakter speciális jelentését. Akkor használatos, ha történetesen épp speciális karaktereket szeretnénk keresni.

^
A mintát a sor elejére igazítja. Csak azok a sorok illeszkednek rá, amelyek a ^ jel utáni reguláris kifejezésre illeszkedő szóval kezdődnek.

$
Ugyanazt csinálja, mint az előző, annyi különbséggel, hogy a mintát a sor végére igazítja.

.
Az újsor kivételével minden karakter illeszkedik rá.

[...]
A szögletes zárójelek közé zárt karakterek bármelyike illeszkedik rá.

[^...]
A szögletes zárójelek közé zárt karakterek KIVÉTELÉVEL bármelyik karakter illeszkedik rá.

[n-n]
A megadott tartományon belül eső karakterek bármelyike illeszkedik rá.

*
A csillag előtt álló karakter akárhány előfordulása (nulla is!) illeszkedik rá.
Nézzünk pár példát! A reguláris kifejezéseket idézőjelek közé kell tenni; ennek magyarázatát a példák után találjuk.
orlando% grep '[tf]arka'
Kiírja az összes olyan sort, amelyben a tarka, vagy a farka szó előfordul.
orlando% grep '^\^' kalap
Kiírja az összes olyan sort a kalap nevű fájlból, amely ^ jellel kezdődik. (Figyeljük meg a ^ jel használatát! Az első jelenti azt, hogy az utána következő kifejezésnek a sor elején kell lennie, a második pedig maga a keresendő karakter, amelyet most \ jellel hatástalanítunk, hiszen különleges karakter.)
orlando% ls -l | grep '^d........x'
Ez egy bonyolult, de nagyon praktikus példa. Az ls -l parancs kimenetéből azokat a sorokat írjuk ki, amelyek eleget tesznek a következő feltételeknek:

- d betűvel kezdődnek
- második-kilencedik karakterük bármi lehet
- tizedik karakterük x

Könnyű rajönni, hogy így azon alkönyvtárak listáját kapjuk, amelyekbe mindenki beléphet.

orlando% ls -l | grep '[^.xdh]$'
Megint az ls parancs kimenetében keresgélünk; ezúttal azokat a fájlokat szűrjük ki, amelyek NEM .xdh-ra végződnek.

Idézőjelek

Big problem: sajnos a reguláris kifejezések különleges karaktereit a shell is értelmezi, méghozzá a saját szabályai szerint. Ez alapjában véve hasznos tulajdonság, de nem most, ezért védekeznünk kell ellene. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a reguláris kifejezést egyszeres normál idézőjelek (') közé zárjuk. A shell ekkor a idézőjelek közötti részt változatlan formában adja át a grep parancsnak.

Majdnem ugyanez történik, ha egyszeres idézőjelek helyett kétszerest (") használunk. A különbség annyi, hogy a shell ilyenkor megnézi, hogy van-e a stringben hivatkozás shell változóra. Ha van, akkor annak az értékét behelyettesíti és úgy adja tovább a kifejezést a grepnek.

Van egy harmadik fajta idézőjel is, a visszafele döntött idézőjel (`). Az ilyen jelek közé zárt kifejezést a shell megpróbálja parancsként lefuttatni és a végrehajtás eredménye kerül át a grephez.

Ennek szellemében:

orlando% cat >animals
$eger (ez egy gazdag eger)
fakutya
vasmacska
Microsoft mouse
<Ctrl-d>
Ezzel létre is hoztuk az "adatbázist", amin most gyakorlatozni fogunk. A shell változók kezelésének kipróbálására hozzunk létre egy "eger" nevű változót:
orlando% set eger=mouse
orlando% grep '$eger' animals
$eger (ez egy gazdag eger)
orlando% grep "eger" animals
Microsoft mouse
orlando%
Látható, hogy míg az egyszeres idézőjeleknél a grep a $eger reguláris kifejezést kapta meg, addig a kétszeres idézőjelek használata esetén a shell változó értékét, azaz a mouse szót - ezért jelent meg a második grep parancs végrehajtása után a "Microsoft mouse" sor.

Nézzük most a ` jelet! A végrehajtandó parancs legyen az echo, írassuk ki vele a kutya szót, s ezt adjuk át a grepnek!

orlando% grep `echo kutya` animals
fakutya
orlando%

Fájlok keresése

Fájlok keresésére a Unixban* find nevű program szolgál. Szintaxisa:
find keresési-útvonalak kifejezések
Nézzünk néhány példát! Tegyük fel, hogy egy valami.o nevű fájlt keresünk, amely valahol a home directorynkban, vagy az abból nyíló alkönyvtárak egyikében van. Ezt így találhatjuk meg:
orlando% find $HOME -name valami.o -print
A -name kapcsoló után kell megadni a keresett fájl nevét. Természetesen nem egyértelmű nevet is megadhatunk a * és a ? segítségével, de ilyenkor a nevet ' jelek közé kell tenni. A -print kapcsoló azt mondja meg a find programnak, hogy ha talált olyan fájlt, ami megfelel a keresési feltételek, akkor írja ki a nevét a teljes elérési útjával együtt.

A keresés helyeként megadhatunk több könyvtárat is: ilyenkor mindegyiket végignézi, az összes alkönyvtárával együtt.

Egyszerre több keresési feltételt is megadhatunk, ehhez azonban zárójeleket kell használnuk, amelyeket meg kell védenünk attól, hogy a shell saját belátása szerint értelmezze őket. A következő példa megkeresi az aktuális könyvtárban és az abból nyíló alkönyvtárakban található .c-re és .o-ra végződő nevű fájlokat.

orlando% find . \( -name '/*.c' -o -name '*.o' \) -print
Az egész logikus, bár első ránézésre kissé kuszának tűnik. Derítsünk fényt a homályra: A pont (.) jelenti a keresési útvonalat, jelen esetben az aktuális könyvtárat. Több könyvtárat is megadhatunk, szóközökkel elválasztva. Ezután következik a zárójel, amit -a grepnél tanultak alapján- a \ jellel védünk meg a shelltől. A -name kapcsolók már ismertek. A -o mondja meg a findnak, hogy a két -name-val előírt feltételt hozza vagy kapcsolatba; azaz keresse meg mindazon fájlokat, melyek vagy az egyik, vagy a másik (vagy mindkét) feltételnek eleget tesznek.

Nézzünk most egy fokkal bonyolultabb példát. A korábbi leckékből már tudjuk, hogy a home directoryban lehet egy .plan nevű fájl, aminek tartalma megjelenik a képernyőn, ha valaki lefingerel minket. Nézük végig, hogy kinek van ilyen .plan fájlja!* A megtalált .plan fájlokat irassuk ki a képernyőre!

orlando% find /usr1/public/users -name '.plan' -print -exec cat {} \;
Feltételezzük, hogy a felhasználók home könyvtárai* a /usr1/public/users alkönyvtárból nyílnak. A .plan nevet idézőjelek közé tettük, hogy a shell ne értse félre a pontot. Újdonság a -exec kapcsoló, az ez után megadott parancs hajtódik végre minden alkalommal, mikor a find talál valamit. Ebben az esetben minden megtalált .plan fájlnál a find átadja a .plan nevét elérési útvonalával együtt a cat parancsnak.

A paraméterlista a -exec kapcsolónál kezdődik és a pontosvesszőnél (;) ér véget. A {} szimbolummal lehet hivatkozni a find által megtalált fájlra. A cat-nak jelen esetben nincs paramétere, de ha az rm parancsot hajtanánk végre, megadhatnánk a -i kapcsolót, amire a shell minden megtalált fájl törlése előtt rákérdezne szándékunk komolyságára:

orlando% find /usr1/public/users -name '*.gif' -print -exec rm -i {} \;
Megjegyzés: e példához teljesen hasonló paraméterezésű find parancsot használnak a fasiszta tipusú rendszergazdák a felhasználók alkönyvtáraiban található több megabyte-os .gif kiterjesztésű (általában pucér lányokat ábrázoló) digitalizált képek automatikus törlésére.

A parancs végrehajtása során melléktermékként több oldal hibaüzenetet kapunk, mivel a find megpróbál minden alkönyvtárba belelépni, és ha ez nem sikerül neki (mert az alkönyvtár le van tiltva), akkor a "Permission denied" üzenettel szórakoztat minket. Szerencsére a standard error csatornát - s vele együtt a hibaüzeneteket is - át lehet irányítani. Erre a célra most a /dev/null egység látszik a legalkalmasabbnak, ez ugyanis nyomtalanul elnyeli a neki küldütt karaktereket. Keressuk meg a gépen található összes C programot!* A megoldás sh-ban így néz ki (A 2-es azt jelenti, hogy most kivételesen nem a standard outputot (1), hanem a standard error (2) csatornát irányítjuk át):

orlando% sh
$ find / -name '*.c' -print 2>/dev/null
$ <Ctrl-d>
orlando%
Az sh-t itt csak a keresés idejére indítottuk el, mert nem biztos, hogy az alapértelmezett shellünkben ugyanígy kell átirányítani a standard error csatornát (próbáljuk ki! Ha nem működik, nézzünk utána a manualban, hogyan kell csinálni!).

Keresés és csere

Nagyon gyakori művelet, hogy egy szövegben valamilyen szót szeretnénk egy másikra cserélni. Ezt a leggyorsabban a sed nevű programmal hajthatjuk végre, az alábbi szintaxis szerint:
orlando% sed 's/mit/mire/g' hol >hova
A fenti parancs végignézi a "hol" fájlt, kicseréli benne az összes "mit" szót "mire"-re és az eredményt a "hova" nevű fájlba (átirányítás jel és fájlnev megadása nélkül a képernyőre) írja. A sed egy nagytudású szövegszerkesztő, de sajnos szinte lehetetlen kezelni, ezért csak a legelvetemültebb buherátoroknak javasoljuk, hogy parancsait elsajátítsák. A mindennapi életben elég, ha a fenti példát megjegyezzűk, valamint azt, hogy "hol" és a "hova" fájlként SOHA ne adjuk meg ugyanazt a nevet!!

Mezők kiemelése a szövegfájl soraiból

A grep parancsnál említettük, hogy a szavakat mezőknek is hívjuk. Ha egy szövegfájlt táblázat szerű (mint amilyen az e-mail címeket tartalmazó .addressbook fájl), akkor megesik, hogy a sorokból csak bizonyos szavakat szeretnénk kiemelni. Erre az awk program használható. Az awk végigolvassa a megadott fájl sorait, és egy speciális programozási nyelven leírt műveleteket végez rajta. Ez nagyon misztikusan hangzik; itt csak azt mutatjuk meg, hogy hogyan lehet egy szövegfájl mezőit kinyomtatni. Íme:
orlando% awk '{print $1 $2}' .addressbook
Az idézőjelek között található a "program", ami most egy print utasításból és két mezőhivatkozásból áll. Az awk a kimenetén kiírja a .addressbook fájl minden sorának első és második mezőjét, más szóval a táblázat első két oszlopát.

Az awk sokkal bonyolultabb, mint amire egy átlagos felhasználónak élete során szüksége van. A kiváncsi buherátor-jelölteknek ismét azt javasoljuk, hogy olvassák szorgalmasan az awk parancs man oldalát.

Feladatok

 1. Mit csinál a következő Unix parancsokból összerakott cső?
  % rm -rf `du -s * | sort -rn | head -1 | awk '{print $2}'`;
  
 2. A mail spooler fájlban a sor elején található "From" szó jelzi a levél elejét. Állapítsuk meg a grep és a wc segítségével, hogy hány darab levél van a postaládánkban!

 3. Mi történik, ha a sed-del végzett keresésnél ugyanazt a nevet adjuk meg "hol"-ként és "hova"-ként is? Miért?

 4. Írassuk ki a last parancs kimenetéből azoknak a felhasználóknak a username-jét és rendszerben eltőltött idejét, akik a tty1 terminálról jelentkeztek be! (Csak ezt a két adatot írassuk ki!)


*************************************************************************
*=                                   =*
*=              SZERZOI JOGOK               =*
*=                                   =*
*=  Ez a dokumentum a Unix operacios rendszer es a szamitogepes  =*
*=  halozatok elterjedeset kivanja elosegiteni, ezert dijmentesen  =*
*=  terjesztheto. Nem szabad azonban a terjesztes soran a szoveget  =*
*=  megvaltoztatni, barmilyen modon megcsonkitani es a szerzoi  =*
*=  jogokra vonatkozo megjegyzest eltavolitani! Sem a dokumentum,  =*
*=  sem annak barmely resze nem hasznalhato fel segedanyagkent vagy  =*
*=  tankonyvkent profitorientalt intezmenyekben vagy tanfolyamokon,  =*
*=  a szerzok elozetes irasbeli engedelye nelkul!           =*
*=                                   =*
*=  (C) Csaky Istvan és Mork Peter     Miskolc, 1994. januar 19  =*
*=                                   =*
*************************************************************************