next up previous contents
Next: Kapcsolatkérelem elfogadása Up: A Transport Layer Previous: Kapcsolat létrehozása

Kapcsolatra várakozás

A szerver (passziv módon) a t_listen() TLI rutin végrehajtásával kezd a kliensek rákapcsolódási kérelmeire várni. Ennek alakja a következo:

     ret=t_listen(tfd, call);

Ahol tfd a transzport-végpontot azonosító fájldeszkriptor, a call paraméter pedig egy t_call típusú strukturára mutató pointer, amiben visszatéréskor a (következo ...) rákapcsolódó kliens TSAP-címe van (ahogyan azt a t_connect()-nél írtam - az elküldött felhasználói adatok és a beállítandó opciók rendre az udata és opt komponensekben vannak).Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996