next up previous contents
Next: Egy nem összeköttetés-alapú Up: A Transport Layer Previous: A Transport Layer

Egy összeköttetés-alapú TLI kliens-szerver kapcsolat

Az jellemzo, hogy egy kliens illetve szerver összeköttetés-alapú kommunikáció létrehozásakor milyen TLI könyvtári rutinokat használ. Ezt foglalja össze a következo két táblázat (a táblázatokban a TSAP elnevezést a nagyobb általánosság kedvéért használom - használhatnám mondjuk a TCP port fogalmát is, de ezzel az TLI könyvtár túlságosan TCP-orientáltnak látszana):

Egy kliens a következo rutinokkal kommunikálhat a szerverrel:

Egy szerver a következo rutinokkal kommunikálhat a kliensekkel:Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996