next up previous contents
Next: A Transport Layer Up: Példák a socket Previous: Példa egy összeköttetés-mentes

Példa egy összeköttetés-mentes (datagram) kliensre

A következo program a megadott host megadott UDP portjára adatokat küld.

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>

#define DATA "Isten hozta ornagyur ..."

/*
 * Hivas: udpkliens hostname port-nr. 
 *
 * Ez a program a parametereben megadott hostra, es a megadott
 * UDP-portra kuld egy datagramot.
 */

main(argc, argv)
    int argc;
    char *argv[];
{
    int sock;
    struct sockaddr_in server;
    struct hostent *hp, *gethostbyname();

    sock = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
    if (sock < 0) {
        perror("hiba a socket-nel");
        exit(1);
    }
    hp = gethostbyname(argv[1]);
    if (hp == NULL) {
        fprintf(stderr, "%s: ismeretlen host\n", argv[1]);
        exit(2);
    }
    bcopy(hp->h_addr, &server.sin_addr, hp->h_length);
    server.sin_family = AF_INET;
    server.sin_port = htons(atoi(argv[2]));
    if (sendto(sock,DATA,sizeof(DATA),0,&server,sizeof(server))<0)
        perror("hiba a sendto-nal");
    close(sock);
}Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996