next up previous contents
Next: Példa egy konkurrens Up: Példák a socket Previous: Példa egy összeköttetés-alapú

Példa egy select-et használó összeköttetés-alapú szerverre

A következo program lefoglal egy TCP portot, kiírja annak a címét a képernyore, és végtelen ciklusban vár a TCP-porton egy kapcsolatra, és kiszolgálja a rákapcsolódott klienst (a szolgálat annyi, hogy a kliens által elküldött byteokat a szabványos kimenetre kiírja). Ha egy megadott idon belül nem érkezik egy klienstol sem rákapcsolódási igény, akkor megfelelo hibaüzenetet ír ki, és elorol kezdi az egészet.

/*
 * Ez egy egyszeru szerver, amely var egy kliens rakapcsoladasara, de
 * egy timeout erteket is definial, es ha azon az idon belul nem  
 * kapcsolodik ra egy kliens sem, akkor azt eszreveszi es fut tovabb.
 */

#include <sys/types.h>
#include <sys/socket.h>
#include <sys/time.h>
#include <netinet/in.h>
#include <netdb.h>
#include <stdio.h>
#define TRUE 1

main()
{
    int sock, length;
    struct sockaddr_in server; /* Internet domain-beli cim */
    int msgsock; /* Erre a socket-descriptorra accept-alja 
            a kapcsolatot */
    char buf[1024];
    int retval;
    fd_set ready;
    struct timeval to; /* timeout erteke */

    sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0);
    if (sock < 0) {
        perror("hiba a socket-nel");
        exit(1);
    }
    server.sin_family = AF_INET;
    server.sin_addr.s_addr = htonl(INADDR_ANY);
    server.sin_port = htons(0);
    if (bind(sock, &server, sizeof(server))) {
        perror("hiba a bind-nal");
        exit(1);
    }
    length = sizeof(server);
    if (getsockname(sock, &server, &length)) {
        perror("hiba a getsockname-nel");
        exit(1);
    }
    fprintf(stderr,"TCP port:%d\n", ntohs(server.sin_port));

    /* Kliensekre var */
    listen(sock, 5);
    while(1) {
        FD_ZERO(&ready); /* \"ures halmazt hoz l\'etre */
        FD_SET(sock, &ready); /*sock socketot figyelni kell */
        to.tv_sec = 5; /* Timeout  */
        to.tv_usec=0; /* Microsec. */
        if (select(sock + 1, &ready, NULL, NULL, &to) < 0) {
            perror("hiba a select-nel");
            continue;
        }
        if (FD_ISSET(sock, &ready)) { /* Be van allitva? */
            msgsock=accept(sock,(struct sockaddr *)0,
                    (int *)0);
            if (msgsock == -1)
                perror("hiba az accept-nel");
            else do {
                bzero(buf, sizeof(buf));
                if ((retval=read(msgsock,buf,1024))<0)
                    perror("hiba a read-nel");
                else if (retval == 0)
                    fprintf(stderr,"End...\n");
                else
                    fprintf(stderr,"%s\n", buf);
            } while (retval > 0);
            close(msgsock); 
        } else
            fprintf(stderr,"Nincs kapcsolat ... \n");
    };
    close(sock); /* Idaig nem sullyedhetunk */
}Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996