next up previous contents
Next: Hálózati szolgáltatások adatbázisa Up: Hálózatokkal kapcsolatos könyvtári Previous: Hálózatokkal kapcsolatos könyvtári

Hostnévrol IP-címre transzformáció

Sok programban szükség van a fent említett transzformációra. Ez a gethostbyname() könyvtári rutinnal megy. Paramétere a kérdéses host neve, és visszaad egy pointert, ami a következo strukturára mutat (egy gethostbyname számára statikus adatterületen!) :

   struct hostent {
     char *h_name;  /* A host hivatalos neve */
     char **aliases; /* Alias-nevek tombje */
     int h_addrtype; /* Pl. AF_INET ... */
     int h_length;  /* A host cimenek a hossza */
     char *h_addr_list; /* A host cime(i), NULL-pointerrel
                jelezve a lista veget. */
   };

A rutin használatára majd láthatunk példákat a késobbiekben.Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996