next up previous contents
Next: Több socket párhuzamos Up: A Berkeley socketok Previous: Adatátvitel nem öszeköttetés-alapú

Kapcsolat (socket) lezárása

Ha egy socketot nem akarjuk tovább használni (nincs szükség az onan jövo adatokra), akkor le kell zárni. Erre a szokásos close rendszerhívást használhatjuk. Alakja:

     close(sd);

Öszeköttetés-alapú socketoknál lehetoség van arra is, hogy csak az egyikirányú adatáramot zárjuk le (ekkor a socket nem szunik meg!). Ez a shutdown rendszerhívással megy.

Ennek alakja:

     shutdown(sd, mode);

Itt sd a socket-descriptor, mode pedig 0, ha nem akarunk több adatot beolvasni a socketról, 1 pedig akkor, ha nem akarunk több adatot írni a socketra.Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996