next up previous contents
Next: Egy nem összeköttetés-alapú Up: A Berkeley socketok Previous: A Berkeley socketok

Egy összeköttetés-alapú kliens-szerver kapcsolat menete

Az jellemzo, hogy egy kliens illetve szerver összeköttetés-alapú kommunikáció létrehozásakor milyen rendszerhívásokat használ. Ezt foglalja össze a következo két táblázat:

Egy kliens a következo rendszerhívásokkal kommunikálhat a szerverrel:

Egy szerver a következo rendszerhívásokkal kommunikálhat a kliensekkel:Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996