next up previous contents
Next: Daemon folyamatok Up: Rendszerhívások Previous: Egyéb rendszerhívások

Egy összetettebb példa: a shell

Ebben a részben egy minimális képességu shell (parancsértelmezo) funkcióit ellátó program forráslistája van. A programon keresztül a UNIX alapvetobb rendszerhívásait ismerhetjük meg (ezért kerültem a szabványos I/O könyvtár használatát, a printf()-et és egyebeket).

A shell foprogramja -- a main() függvénynél ciklusban kiír egy prompti ($) karaktert -- ezzel jelezve a felhasználónak, hogy parancsra vár -- majd beolvas egy sort a szabványos bemenetrol (ami ugye leggyakrabban a billentyuzetroli olvasást jelenti interaktív shell-eknél).

Ezután a beadott parancsot a darabol() nevu eljárással szétszedi részeire, az argstrs nevu paraméterében megadott tömböt (a benne levo mutatókat) a beadott parancs egyes komponenseire állítja: az elso (azaz a nulla indexu) elemet a végrehajtandó parancs nevére állítja, a következo elemet a végrehajtandó parancs elso argumentumára állítja, stb. Az egyes parancsneveket/argumentumokat terminálja a \0 karakterrel.

A szétdarabolás után a foprogramban szül egy gyermek-folyamatot, ami eloször ellenorzi, hogy az utolsó argumentumban a szabványos kimenetet akarták-e átirányítani, és ha úgy találja, hogy azt akarták (vagyis egy > karakterrel kezdodik), akkor lezárja az addig érvényes szabványos kimenetet, és megnyit egy új fájlt (ami a szabványos kimenet helyén, az 1-es fájldeszkriptorral jön létre, mivel az a legelso szabad fájldeszkriptor -- ne felejtsük el, hogy a 0-ás fájldeszkriptoron a szabványos bemenetet nem bántottuk, nem zártuk le, ezért a program ilyen szempontból helyesen muködik). A gyermek-folyamat ezután végrehajtja az execvp() rendszerhívással a kívánt programot.

A szülo-folyamat várakozik, amíg a gyermeke befejezodik, majd új parancsot kér. Megjegyezzük, hogy a folyamatok háttérbeli elindíthatósága azt jelenti, hogy ezt a várakozást (a wait() rendszerhívást) ki kellene hagyni, és a gyermek-folyamat halálát jelzo signalt kellene kezelnie a shellünknek.

/* minsh.c
 *
 * Egy minimalis shell
 * A szabvanyos bemenet (standard input) csatornarol olvas programneveket es
 *  program-argumentumokat, es vegrehajtja a megadott programokat a megadott
 *  argumentumokkal.
 * A szabvanyos kimenet atiranyithato - elegge primitiven:  >fajlnev
 *  metakarakterekkel ... mint az igazi shellekben, DE itt ez csak es
 *  kizarolag az utolso argumentumban fordulhat elo, vagyis a parancssor
 *  vegen.
 */

#include <fcntl.h>

#define CBUFSIZE 1024 /* Parancsbuffer merete */
#define NR_ARGSTRS 32 /* Maximalis argumentumszam */
#ifndef NULL
#define NULL ((void *)0)
#endif

void darabol(pbuf,argstrs,argn)
 char *pbuf;
 char **argstrs;
 int *argn;
{
 int pozicioszamlalo=0,pbufhossz;
 int local_argn;

 local_argn=0;
 pbufhossz=strlen(pbuf);
 while (isspace(pbuf[pozicioszamlalo]) && pozicioszamlalo<pbufhossz) {
  pbuf[pozicioszamlalo]='\0';
  pozicioszamlalo++;
 }
 while (pozicioszamlalo < pbufhossz) {
  argstrs[local_argn]= &pbuf[pozicioszamlalo];
  local_argn++;
  while (!(isspace(pbuf[pozicioszamlalo])) && pozicioszamlalo<pbufhossz) 
   pozicioszamlalo++;
  while (isspace(pbuf[pozicioszamlalo]) && pozicioszamlalo<pbufhossz) {
   pbuf[pozicioszamlalo]='\0';
   pozicioszamlalo++;
  };
 };
 argstrs[local_argn]=NULL;
 local_argn++;
 *argn=local_argn;
}

void main(argc,argv,envp)
 int argc;
 char **argv, **envp;
{
 int gy_status; /* A befejezodott gyermekfolyamat allapotarol ad informaciot */
 char parancsbuf[CBUFSIZE];
 char *argstrings[NR_ARGSTRS];
 int argnum,fn,nchars;
 char *stdoutfnev;

 do {
  write(1,"$ ",2);
  if ((nchars=read(0,parancsbuf,CBUFSIZE)) > 0) { /* -1 hiba, 0 fajlvege */
   darabol(parancsbuf,argstrings,&argnum);
   if (argnum > 1) { /* Ha megadtak valami (vegrehajtando-) fajlnevet */
    if (fork() == 0) {
     fn=1;
     if ((argnum > 2) && (argstrings[argnum-2][0]=='>')) {
      stdoutfnev=&(argstrings[argnum-2][1]); /* Ronda, de vilagos ... */
      close(1); /* lezarja az ezelotti szabvanyos kimenet fajlt */
      fn=creat(stdoutfnev,0744);
      argstrings[argnum-2]=NULL; argnum=argnum-1;
     }
     if (fn == 1)
      execvp(argstrings[0],argstrings);
     else
      perror("Standard kimenet atiranyitasa sikertelen ");
     perror("execvp nem sikerult ");
     exit(-1); /* Hiba - execvp sikertelen */
    } else {
     wait(&gy_status); /* szulo var */
    }
   }
  }
 } while (nchars != 0);
 if (nchars == (-1)) perror(" hiba a standard input olvasasakor ");
}Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996