next up previous contents
Next: A signalok feladata Up: Rendszerhívások Previous: Fájlok konkurrens elérése

Kivételes események kezelésének rendszerhívásai

Ebbe a csoportba tartoznak a következo rendszerhívások: signal(), kill() és az alarm(), valamint a POSIX 1003.1-konform rendszerekben néhány más rendszerhívás. Ebben a részben eloször bemutatjuk a kivételes események kezelésére bevezetett signal absztrakciót, majd bemutatjuk a hagyományos UNIX eszközöket e kivételes események kezelésére, végül megmutatjuk a POSIX 1003.1 szabvány ide vonatkozó módosításait, amelyek a hagyományos UNIX eszközök tervezése során elkövetett hibák elkerülése érdekében készültek.

Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996