next up previous contents
Next: Holtpont Up: Osztott rendszerek architekturája Previous: Osztott rendszerek architekturája

A távoli eljáráshívás

A helyi eljáráshívás során a hívó fél a hívott eljárás számára átadandó argumentumokat általában a programvégrehajtási veremre helyezi, majd átadódik a vezérlés a hívott eljárásnak, amely a veremrol leolvashatja az argumentumokat, és elvégzi velük a feladatát. Miutát az eljárás befejezodött, a végeredményeket (a hívó eljárásnak visszaadandó értékeket) rárakhatja a veremre, és miután a hívó eljárás visszakapja a vezérlést, kiolvashatja a verembol az egyes visszatérési értékeket, és felhasználhatja azokat továbbmuködése során.

A távoli eljáráshívás során a hívó és a hívott eljárások nem feltétlenül ugyanazon a számítógépen vannak: mialatt egy eljárás végre lesz hajtva a távoli gépen, addig a hívó eljárás futása felfüggesztodik (mondjuk a válasz visszaérkezéséig). A paraméterátadás megoldására kialakultak már elfogadható technikák -- ezzel majd egy késobbi kiadásban részletesebben fogunk foglalkozni.Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996