next up previous contents
Next: Egy TLI-t használó Up: A Transport Layer Previous: A TLI belso

TSAP címének törlése

A TLI TSAP-hoz kapcsolt hálózati címet a t_unbind() TLI hívással törölhetjük. E hívás egyetlen paramétere a transzport-végpontot azonosító fájldeszkriptor. Ezután a transzport-végpontról nem fogadhatunk további kapcsolatokat mielott egy címet újra kijelölnénk hozzá.Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996