next up previous contents
Next: A TLI belso Up: A Transport Layer Previous: Kapcsolat nem rendezett

Kapcsolat lezárása

Egy megnyitott TLI alapú transzport-kapcsolatot a t_close() függvénnyel lehet lezárni. Ennek alakja a következo:

     t_close(tfd);

Ahol tfd a transzport kapcsolatot azonosító fájldeszkriptor.Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996