next up previous contents
Next: Adatátviteli hibák összeköttetés-mentes Up: A Transport Layer Previous: Adatátvitel összeköttetés-alapú kapcsolatokban

Adatátvitel összeköttetés-mentes kapcsolatokban

Datagramok küldésére illetve fogadására a t_sndudata() és t_rcvudata() függvényeket használhatjuk. A függvények a következo alakban hívhatók:

   ret=t_sndudata(tfd, unitdata);

illetve

   ret=t_rcvudata(tfd, unitdata, flags);

Ahol tfd egy fájldeszkriptot, unitdata egy t_unitdata struktúrára mutató pointer, flags pedig egy egész típusú változóra mutató pointer. A t_unitdata struktúra szerkezete a következo:

   struct t_unitdata {
     struct netbuf addr;
     struct netbuf opt;
     struct netbuf udata;
   };

(Itt addr tartalmazza a kommunikációs partner címét - vagyis hogy kitol kaptuk az adatokat ill. kinek akarjuk küldeni azokat. Az opt paraméter protokoll-opciókat tartalmazhat, amennyiben a len komponense nullánál nagyobb. Az udata tartalmazza küldésnél az elküldendo adatokat, adatfogadásnál pedig a kommunikációs partnertol kapott adatok helyét specifikáló netbuf típusú struktúrát).Csizmazia Balazs
Tue Apr 2 00:06:27 MET DST 1996