next up previous index
Következő: 9.1.1.17.4 Destruktor Fel: 9.1.1.17.3 Metódus Előző: 9.1.1.17.3.1 statikus metódus   Index

9.1.1.17.3.2 ,,rendes'' metódus
Ez az első paraméterében egy referenciát vár.
package ValamiUj;
sub new {
my $self = {};
bless $self;
$self->{elso} = 1;	# ez {,,elso''}-vel egyenértékű
$self->{ize} = 42;
return $self;
}
sub kiir {
my $self = shift;
my @keys = @_ ? @_ : sort(keys(%$self));
foreach $key (@keys) {
print ,,\t$key => $self->{$key}\n'';
}
}
És ennek hívása:
use ValamiUj;
$obj = ValamiUj::new();
$obj->kiir();	# C++ stílus
kiir obj ,,elso'';	# ,,print'' stílus
1999-09-17