next up previous index
Következő: 9.1.1.9 Mintaillesztés Fel: 9.1.1.8 Operátorok és precedenciájuk Előző: 9.1.1.8.6 szám összehasonlítás   Index

9.1.1.8.7 I/O

Az alapvető és legfontosabb I/O operátor a < és a >. Ha egy fájl leíróját ilyen jelek közé rakjuk, akkor egy sort olvashatunk belőle. A beolvasott sor automatikusan a $_ változóhoz rendelődik, ha nem adunk meg mást.

Egy egyszerű cat (UNIX cat parancs) így is leírható:

while(<STDIN>)
{
print $_;	# print; is lehetne, hiszen az $_ az
		# alapertelemezett argumentum
}
Megjegyzendő még, hogy a C nyelv három operátora nem szerepel a nyelvben, ezek a következők:

A szövegekhez még járul egypár ,,idézőjel'' operátor

Táblázat: Egyéb operátorok a Perl nyelvben
általában hivatalos jelölés értelme megjegyzés
'' q{} szöveg literál ez a ,,szó szerinti'' szöveg literál
"" qq{} szöveg literál változókat helyettesíti a szövegben
`` qx{} parancs az adott szöveget, mint egy shell parancssort végrehajtja
  qw{} a szövegből egy szólistát csinál pl.: paraméterátadás
// m{} mintaillesztés változókat értékükkel helyettesíti
  s{}{} csere változókat értékükkel helyettesíti
  tr{}{} betűcsere az szövegeket mint cseretáblát használja


next up previous index
Következő: 9.1.1.9 Mintaillesztés Fel: 9.1.1.8 Operátorok és precedenciájuk Előző: 9.1.1.8.6 szám összehasonlítás   Index

1999-09-17