next up previous index
Következő: 5.9.6.3 Secure Hypertext Transfer Fel: 5.9.6.2 Pretty Good Privacy Előző: 5.9.6.2.11 A szerzőről   Index

5.9.6.2.12 Ez egy rövid használati útmutató a PGP 2.6.2i parancsaihoz

Új kulcspár generálás
pgp -kg
Kulcs hozzáadás
pgp -ka kulcsfájl [kulcskarika]
Kulcs kimásolás
pgp -kx[a] azonosító kulcsfájl [kulcskarika]
Kulcs(ok) megnézése
pgp -kv[v] [azonosító] [kulcskarika]
Ujjlenyomat megnézése
pgp -kvc [azonosító] [kulcskarika]
Részletes ellenőrzés
pgp -kc [azonosító] [kulcskarika]
Kulcs vagy azonosító eltávolítása
pgp -kr azonosító [kulcskarika] (Ismételd, ha több azonosítója van egy kulcsnak)
Új azonosító hozzáadása
pgp -ke azonosító [kulcskarika]
Jelszó megváltoztatása
pgp -ke azonosító [kulcskarika]
Megbízhatóság módosítása
Nyilvános kulcs aláírása
pgp -ks más_azonosítója [-u aláíró_azonosítója] [kulcskarika]
Aláírás eltávolítása
pgp -krs azonosító [kulcskarika]
Visszavonás, ki-/bekapcsolás
pgp -kd azonosító [kulcskarika]
Lekódolás
pgp -e[a] textfájl TO_id [TO_id2 TO_id3...]
Aláírás
pgp -s[a] textfájl [-u MY_id]
Aláírás és lekódolás
pgp -se[a] textfájl TO_id [TO_id2 TO_id3...] [-u MY_id]
Különálló igazolás
pgp -sb[a] [+clearsig=on] mainfájl [-u MY_id] (Bináris fájlhoz is) (clearsig=on beállítható a CONFIG.TXT fájlban is)
Lekódolás csak IDEA-val
pgp -c textfájl
Visszakódolás vagy az aláírás ellenőrzése
pgp [-d] [-p] sifre (-d megtartja a pgp adatot, -p az eredeti fájl-névhez)
Különálló igazolás ellenőrzése
pgp igazoló-fájl [ellenőrizendő-fájl] (Ha a fájl-nevek azonosak, elhagyható az [ellenőrizendő-fájl])

Tedd hozzá az [a]-t ha ASCII kimenetet szeretnél
Tedd hozzá a [-o kimeneti-fájl]-t, hogy megadd a kimeneti-fájl-t
Tedd hozzá a [+batchmode]-ot, hogy ERRORLEVEL-t kapj vissza
Tedd hozzá az [f]-et, hogy a ki-/bemenet atirányítható legyen (pgp -f[ARGS] <bemenet >kimenet)
Tedd hozzá a [w]-t, hogy felülírja az eredeti fájl-t (lekódolásnál)
Tedd hozzá az [m]-et, hogy az eredetit csak megnézni lehessen (nincs fájl-ba írás)
Tedd hozzá a [t]-t, hogy módosítsa a sorvégeket (unix, stb.)
A kódolásnál további azonosítók fájl-ból történő beolvassáshoz használd a -@ opciót: pgp -e textfájl egy_azonosító -@további_azonosítók.txt


next up previous index
Következő: 5.9.6.3 Secure Hypertext Transfer Fel: 5.9.6.2 Pretty Good Privacy Előző: 5.9.6.2.11 A szerzőről   Index

1999-09-17