next up previous index
Következő: 5.9.6.2.8.2 Környezeti változó a Fel: 5.9.6.2.8 Haladó témák Előző: 5.9.6.2.8 Haladó témák   Index

5.9.6.2.8.1 Kódszöveg küldése e-mail csatornán
A legtöbb e-mail hálózat csak 7-bites ASCII kódolású szöveg terjesztését teszi lehetővé, azt a 8-bites kódszöveget, amit a PGP generál, nem tudod eredeti formában elküldeni. A probéma megoldásához a PGP a PEM rendszerhez hasonlóan lehetővé teszi a küldendő üzenet Radix-64 szerinti kódolását. Ez a speciális formátum kizárólag ASCII karaktereket alkalmaz, ezért gond nélkül küldhető. Ez a formátum mintegy pajzsként szolgál az üzenet körül, megakadályozva, hogy a továbbító állomásokon az üzenet az átviteli technológia miatt módosuljon (és tönkremenjen). A formátum része egy CRC érték, ami a továbbítási hibák detektálására szolgál. A Radix-64 formátumban 3 db. 8 bites értékből 4 db. 6 bites, az ASCII kódtartományba eső kód keletkezik. Ezáltal az üzenet mérete mintegy 33%-kal megnő. De ha tekintetbe veszed, hogy titkosítás előtt a PGP tömörítette az eredetit, lehet, hogy a kódolt output mégis rövidebb lesz, mint az eredeti. Ahhoz, hogy a PGP bármelyik opciójával nyert output ne bináris, hanem Radix-64 kódolású legyen, a parancssori opciót ki kell egészíteni egy ,,a'' betűvel. Pl.

>PGP -esa message.txt f_userId
Ez a parancs az aláírt és kódolt üzenetet Readix-64 formátumban írja ki, amit biztonságosan feladhatsz egy e-mail rendszerre. A Readix-64 formátumban érkezett üzenetek dekódolása nem tér el a binárisakétól. A PGP automatikusan észleli a két formátumot.

>PGP message
parancsra a PGP először message.ASC fájlt keres, ha ez nem létezik, akkor message.pgp-t. Az ASC először belsőleg a .pgp-hez hasonló bináris formátumúvá alakul. Innen már egységesen történik meg a kibontás majd az aláírás-ellenőrzés. A végeredmény pedig ugyanaz a message.TXT. Némely Internet levelező rendszer tiltja az 50000 bájtnál hosszabb üzenetek átvitelét. A hosszabbakat több darabra kell tördelni. A tördelést a PGP automatikusan elvégzi. Az egyes darabok .AS1, .AS2, stb. kiterjesztést kapnak. A kibontás előtt ugyanezek a fájlok egységes egésszé állnak össze. Az üzenet-fájlokban levő, nem rá tartozó szöveget (címzés, tagline, stb.) a PGP automatikusan figyelmen kívül hagyja, ezért a leveleket nem kell előzetesen kozmetikázni. A Radix-64 formátum nemcsak üzeneteknél, hanem kulcs-export esetén is használható. Az így exportált kulcs e-mail hálózaton terjeszthető. A konverzió utólagosan is elvégezhető. A

PGP -a file
a megadott fájl egyszerű bináris -> Radix-64 kódolását végzi. Amennyiben el akarsz küldeni egy olyan üzenetet, ami nincs rejtjelezve, csak alá van írva, és ezen alkalmazod a Radix-64 formátumot, az üzenet emberi szemmel olvashatatlanná válik. Lehetőség van arra, hogy amennyiben az üzenet eredetileg szöveges volt, csak a szignatura, vagyis az újonnan keletkező bináris részek lesznek radix-64 formátumúak, az üzenet többi része változatlan marad. Ilyenkor teljesül az, hogy az üzenet e-mail útján küldhető, Közvetlenül olvasható, ugyanakkor az aláírás által ellenőrizhető az autentikussága. Az -a opció alkalmazásával kapcsolatos további tudnivalók a speciális témák (dokumentáció, II. rész) között találhatók. Az ,,A paraméterek külső konfigurálása: CONFIG.TXT'' fejezet CLEARSIG paraméterrel foglalkozó részében.


next up previous index
Következő: 5.9.6.2.8.2 Környezeti változó a Fel: 5.9.6.2.8 Haladó témák Előző: 5.9.6.2.8 Haladó témák   Index

1999-09-17