next up previous index
Következő: 5.9.6.2.4 Miért kell neked Fel: 5.9.6.2 Pretty Good Privacy Előző: 5.9.6.2.2 Kivonat   Index

5.9.6.2.3 Gyors áttekintés

A Phil's Pretty Good Software által írt Pretty Good(tm) Privacy (PGP) egy nagybiztonságú titkosító program, mely MSDOS, Unix, VAX/VMS, és sok más operációs rendszer alatt fut. Lehetővé teszi adatok és üzenetek autentikus, titkos és irányított célbajuttatását. Az irányított ebben a szóhasználatban azt jelenti, hogy kizárólag azok férnek hozzá az adatok tartalmához, akiknek azt szántuk. Az autenticitás azt jelenti, hogy a fogadó bizonyos lehet abban, hogy az adatokat ki adta fel, és hogy az adatok nem módosultak. Mindehhez nincs szükség arra, hogy a felek hagyományos titkosítási eljárásoknál szokásos titkos kulcsokat cseréljenek egymással, és azokat megbízható csatornán állandóan szintentartsák. A PGP-nél egyáltalán nincs szükség biztonságos csatornára a kulcsok terítéséhez. Mindez azért van, mert a PGP egy új, úgynevezett ,,nyilvános kulcsos'' titkosítási eljáráson alapul. A PGP-ben együtt vannak a Rivest-Shamir-Adleman (RSA) algoritmuson alapuló nyilvános kulcsos titkosítás előnyei a hagyományos eljárások sebességével, a kivonatokon (message digest, MD) alapuló digitális aláírással, a titkosítás előtti tömörítéssel, valamint az ergonomikus környezettel és kulcs-adatbázis kezelő funkciókkal. A PGP a széles tömegek számára készült. A PGP nem tartalmaz beépített modem-szolgáltatásokat. Erre a célra más szoftvert kell igénybe venned. A dokumentáció ezen része csak a használathoz nélkülözhetetlenül szükséges információkat tartalmazza. Ezt minden használónak el kell olvasnia, és meg kell értenie. A II. rész foglalkozik a speciálisabb szolgáltatásokkal, és bővebb betekintést ad a technikai kérdésekbe is. Magukat a felhasznált algoritmusokat egyik dokumentáció sem írja le, csak hivatkozik rájuk.


next up previous index
Következő: 5.9.6.2.4 Miért kell neked Fel: 5.9.6.2 Pretty Good Privacy Előző: 5.9.6.2.2 Kivonat   Index

1999-09-17