next up previous index
Következő: 17.2.4.0.10.1 Példa Fel: 17.2.4 TRANSACTION állapot Előző: 17.2.4.0.9.1 Példa   Index

17.2.4.0.10 UIDL parancs (UIDL msg)

Paraméter: üzenet száma
Korlátozás: Transaction állapotban használható
Hatása: Ha pozitív a válasz akkor egy egyedi levélazonosítót küld vissza a szerver (unique-id listing). Ha nem adtunk meg számot, akkor minden üzenetre küld egyet.
Lehetséges válaszok:
+OK unique-id listing follows
-ERR no such message

1999-09-17