next up previous index
Következő: 17.1.1 A TCP/IP Fel: 17.1 Bevezetés Az Internet Előző: 17.1 Bevezetés Az Internet   Index

17.1.0.0.1 MEGJEGYZÉS

Próbáltam a magyar nyelvű szakirodalomban többé-kevésbé elterjedt kifejezéseket használni. Ha egy kifejezés kapcsán úgy éreztem, hogy arra nincs igazán megfelelő, széles körben elterjedt változat, akkor megtartottam az angol nyelvűt. Ez a magyar nyelvű változat egyben aktualizált, frissített változata az eredeti angol nyelvű szövegnek. Az írása óta eltelt idő alatt elég jelentős változások mentek végbe a hálózatok fejlődése terén. Ugyanakkor a dokumentum általános voltának köszönhetően a lényegi részek nem, vagy csak alig változtak.


Vincze Tamás
Budapest, 1996. Szeptember 10.


Original Document Copyright 1987, Charles L. HedrickComputer Science Facilities Group Rutgers New Jersey State University

A jelen dokumentum vagy részének bárminemű reprodukálása megengedett, feltéve, hogy: a teljes dokumentum másolata vagy reprodukciója a Rutgers University-t megjelöli forrásként, és ezt a megjegyzést is tartalmazza; illetve az anyag egyéb felhasználásakor az eredeti angol nyelvű változatra és a Rutgers University-re hivatkozás történik, feltüntetve, hogy a szerzői jog Charles Hedrick-t illeti meg, és a dokumentum az ő engedélyével használható. Hungarian translation 1996. Vincze Tamás.

A dokumentum, illetve bármely része szabadon terjeszthető azzal a feltétellel, hogy a fenti kísérőszöveget is tartalmazza.

A Unix a Bell AT&T Laboratórium regisztrált védjegye.


next up previous index
Következő: 17.1.1 A TCP/IP Fel: 17.1 Bevezetés Az Internet Előző: 17.1 Bevezetés Az Internet   Index

1999-09-17